Product
 
Total 472건 1 페이지
제품 목록
품번 품명 규격 제조사
CB200 1X DPBS, with Ca, Mg 500 ml Dyne Bio
CB201 1X DPBS, with Ca, Mg 1,000 ml Dyne Bio
CB203 1X DPBS, without Ca, Mg 500 ml Dyne Bio
CB205 1X DPBS, without Ca, Mg 1,000 ml Dyne Bio
CB207 10X DPBS, with Ca, Mg 1,000 ml Dyne Bio
CB209 10X DPBS, without Ca, Mg 1,000 ml Dyne Bio
CB211 20X DPBS, with Ca, Mg 1,000 ml Dyne Bio
CB213 20X DPBS, without Ca, Mg 1,000 ml Dyne Bio
CB220 1X HBSS, with Ca, Mg 1,000 ml Dyne Bio
CB221 1X HBSS, without Ca, Mg 1,000 ml Dyne Bio
CB223 10X HBSS, with Ca, Mg 1,000 ml Dyne Bio
CB225 10X HBSS, without Ca, Mg 1,000 ml Dyne Bio
CB230 1X PBS 1,000 ml Dyne Bio
CB231 10X PBS 1,000 ml Dyne Bio
CB233 20X PBS 1,000 ml Dyne Bio
     
 
     
 
사업자등록번호: 135-81-33747 / 통신판매업신고 제 2007-1187 호 / 대표이사 : 이제현
본사/연구소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14, B동 B205호 (상대원동, 우림라이온스밸리 2차)
생명과학 사업부 : 경기도 성남시 수정구 위례광장로 5, 314호 (창곡동, 위례우남역아이파크)
Tel : 031-748-8166 / Fax : 031-748-8265 / E-mail : dyne@dynebio.co.kr

Copyright©2016 DYNEBIO INC. All right reserved. Administrator Login